Expositie ‘Op reis door de geschiedenis van Nederlands-Indië’

In het kader van het INDONESIË thema organiseert het Evertshuis diverse culturele activiteiten in maart/ april 2019.

“Tempo Doeloe gaat over een tijdperk dat wij niet meer hebben beleefd, maar waarmee de relatie nog niet verbroken is. Ze is geen heden meer, ze is verleden geworden, maar nog geen historie”. 

Vanaf 4 april 2019 exposeert de expositiecommissie van het Evertshuis een aantal schoolplaten uit de serie Nederlands Oost- en West Indië I, II, III (uitgeverij Kleynenburg & Co, Haarlem). Uit de 150 platen, die in het bezit zijn van Dieuwke Nijhuis, is een selectie gemaakt.

Het Cultuurstelsel, ingevoerd in 1830, en later vervangen door  de Argrarische Wet (1870) heeft grote invloed gehad op de infrastructuur van Java en later ook op de gebieden buiten Java: De ontsluiting van Java’s binnenland. In de reglementen van het Koninkrijk der Nederlanden werd vastgelegd dat de bevolking zoveel mogelijk onder haar eigen hoofden gelaten moesten worden. Dat is in de prenten terug te zien in  afbeeldingen van vorsten, regenten, residenten. Andere afbeeldingen laten u in het leven van de Inheemse bevolking stappen. Natuur, cultuur, het werk van plantages. Er is veel geschreven over het oude Nederlands-Indië. Bij verschillende uitgevers verschijnen herdrukken van reeds lang vergeten boeken. Bij het lezen van deze boeken gaan de platen leven, zien we het verhaal. De Indische producten in de vitrines laten u zien wat de schoolplaten verbeelden.

Te bezichtigen van 4 april tot 16 mei 2019

Entree: GRATIS (tijdens openingstijden van het Evertshuis)