Expositie – Frans Tollenaar

In februari zijn de ruimtes van het Evertshuis het domein van Frans Tollenaar met zijn schilderijen en ruimtelijk werk. In het eigentijdse werk vallen vooral de geometrische vormen op. Uitgangspunt voor de kunst van Tollenaar vormt de wiskunde en in het bijzonder de esthetische aspecten ervan. De expositie van dit bijzondere werk wordt geopend op zondag 7 februari om 16.00 uur.

Wiskunde kennen we als een moderne wetenschap, de basis van alle technisch handelen. Maar die betekenis had het niet altijd. In een ver verleden en in verre culturen was wiskunde een heilig spel, door goddelijke machten aan het mensdom gegeven. Het was een inwijdingswetenschap, verwant aan religie en kunst. Pythagoras, die voor onze jaartelling leefde, beschouwde wiskunde als een mysterie. De harmonie in de Griekse kunst, of dit nu muziek, de architectuur of de beeldhouwkunst betreft, is geboren vanuit deze mysterieuze wiskunde.

Door ook in deze 21e eeuw het esthetische spel te zoeken in de wiskunde, vinden we iets terug van dit oorspronkelijke, mysterieuze karakter. Dit roept een bepaalde harmonie op die, zeker bij Tollenaar, resulteert in eigentijdse beelden. Beelden die associaties oproepen met vormen uit de natuur. In zekere zin vergelijkbaar met de geometrische periode uit de Griekse kunst. Frans Tollenaar, geboren in 1950 te Den Helder, onderzoekt in zijn werk voortdurend die geometrische harmonie die de wiskunde aan het beeld schenkt. Esthetisch, mystiek. Tollenaar was werkzaam als leraar in het voortgezet onderwijs. Hij voltooide de opleiding Handvaardigheid MO-B aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Amersfoort en Utrecht.

Frans’ zoon Franc Tollenaar opent de expositie op zondag 7 februari 2016 om 16.00 uur. Het Bosbergduo verzorgt de muzikale omlijsting door het spelen van eigentijdse pianocomposities. Het duo, bestaande uit Ina Neger en Frans’ echtgenote Tilly Tollenaar speelt quatremain; dus met vier handen op één piano. De opening is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden. De expositie is te zien tot 16 maart 2016.

Bij Frans Tollenaar zijn het esthetische aspecten van wiskunde die de basis van zijn werk vormen.  Zij leveren een bepaalde harmonie die resulteert in eigentijdse beelden. Deze beelden roepen vaak associaties op met vormen die in de natuur zijn ontstaan, ongeacht het materiaal waarvan ze gemaakt zijn.

Vrije toegang

tollenaar