Ontmoeting met de Islam

Ontmoeting met de Islam

Er gebeurt veel in Nederland, in Europa en in de wereld waarbij vaak een verband gelegd wordt met geloofsovertuiging. Het meest in het oog springen de Christelijke en Islamitische geloofsovertuiging. Maar wat weten we eigenlijk van elkaar? Wat weten wij van de Islam en, omgekeerd, wat weten moslims van de joods-christelijke achtergrond die zo bepalend is voor de west Europese cultuur? Hoe kunnen we een dialoog tot stand brengen die kan leiden tot meer onderling begrip en gezamenlijk bouwen aan gemeenschap en samenleving?

Vanuit deze gedachte heeft de werkgroep Kerk en Moskee in Bodegraven het initiatief opgevat tot een serie ontmoetingen. Ontmoetingen om elkaar nader te leren kennen. Waarin we elkaars cultuur, waarden en normen aan de hand van dagelijkse gebruiken, rituelen en andere uitingen kunnen verkennen. De ontmoetingen zijn niet bedoeld om elkaar te overtuigen, te overreden of te bekeren maar om met elkaar respectvol en inhoudelijk in gesprek te zijn.

De zevende ontmoeting vindt plaats op woensdag 28 februari 2018 in het Evertshuis. Elke ontmoeting heeft een eigen thema. Het thema voor deze ontmoeting is muziek.
Willem Sikander van der Vliet (Centrumleider Soeficentrum Deventer en musicus) en Jan Slappendel (muziekleraar en organist Ontmoetingskerk te Bodegraven) spreken over de schoonheid van muziek en de rol die muziek heeft in het vinden van harmonie met de ander en de omgeving.
De aanvang is om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

De toegang is vrij, maar een financiële bijdrage om de kosten te dekken is welkom. De ontmoeting wordt geleid door Jan Bouwens. Om een gesprek met elkaar mogelijk te maken is de groepsgrootte beperkt tot maximaal 20 deelnemers. Is de belangstelling groter dan zullen extra ontmoetingen worden georganiseerd.
Nieuwsgierig? Belangstelling? Meldt u zich dan aan bij organisator Jan Bouwens,
mailadres jjob@xs4all.nl onder vermelding van uw naam.

Woensdag 28 februari 2018
Aanvang: 20.00 uur
Entree: gratis(bijdrage is welkom)