KUNSTCAFÉ lezing ‘Het dier in de kunst’ door Maarten Frankenhuis

Deze eerste editie van het kunstcafé 20/21 is een lezing van Dr. Maarten Frankenhuis. Aangenomen wordt dat kunst een universeel menselijk kenmerk is. Er zijn 30.000 jaar oude tekeningen van mammoeten, oerossen, wolharige neushoorns, paarden en grottenleeuwen gevonden. Bijzondere aandacht wordt besteed aan schilders uit de Gouden Eeuw, zoals Aelbert Cuyp, Jan Steen, Gilles, Jan Weenix, Rubens, Breughel, Paulus Potter en Abraham Storck.

Tevens komen aan bod, de artistieke nalatenschap van de Lutherse dominee Jan Brandes, de illustrator Frans Post en Maria Sybilla Meriam, de kunstenares die zich rond 1700 inscheepte met bestemming Suriname om daar insecten en bloemen te schilderen.

Maarten Frankenhuis (1942 Enschede) studeerde diergeneeskunde en promoveerde op het onderwerp ‘autofertilisatie bij de kip’. Na zijn militaire dienst en diverse onderzoekperiodes werd hij dierenartsonderzoeker in Diergaarde Blijdorp.

In 1984 werd hij aangesteld als hoogleraar aan de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht, vanaf 1990 tot zijn pensionering directeur van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap ‘Natura Artis Magistra’. Sinds 2003 houdt hij zich bezig met het schrijven van boeken (o.a. ‘Overleven in de dierentuin en ‘Droomonderduik’) en het geven van lezingen.

VRIJDAG 2 OKTOBER 2020

KUNSTCAFÉ / LEZING

AANVANG 20.30 uur

ENTREE € 9,00 (inclusief drankje)

Overige data van de kunstcafé’s in 20/21 zijn:

VRIJDAG 13 NOVEMBER

VRIJDAG 11 DECEMBER

VRIJDAG 12 FEBRUARI

VRIJDAG 19 FEBRUARI

DONDERDAG 4 MAART

VRIJDAG 9 APRIL