Privacyverklaring Evertshuis

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Er zijn nieuwe privacy regels, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR). Wij vinden je privacy belangrijk en willen je graag informeren hoe wij hiermee omgaan.

Wat houden de nieuwe regels in? Dit houdt in dat alle bedrijven in Europese Lidstaten verplicht zijn om meer inzicht te geven in persoonsgegevens die zij van je verzamelen en hoe zij met die persoonsgegevens omgaan. Dit is ook het geval voor de Stichting EVERTSHUIS. Eigenlijk verandert er niet zoveel. De gegevens die wij van je hebben, worden net zoals voorheen zorgvuldig bewaard.

Wij hebben het voor je uiteen gezet in onze Privacyverklaring:

Privacyverklaring Evertshuis

Februari 2023

Je privacy is voor het Evertshuis van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij het Evertshuis allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van het Evertshuis. (info@evertshuis.nl)

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze dienst krijgen wij de volgende informatie over jou:

 • Je naam en adres
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geboortedatum
 • IP-adres

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit lees je hieronder.

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Je account

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de dienst.

We bewaren deze informatie zo lang als je account bestaat. Je kunt via je account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

We bewaren deze informatie zo lang als nodig is om de bestelling af te handelen, en daarna totdat de garantie is verstreken. Sommige informatie bewaren wij langer omdat dat van de wet moet. Wij moeten bijvoorbeeld bewijs van je aankoop en je factuur zeven jaar bewaren van de Belastingdienst.

Reclame

Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per post (theaterbrochure bij lokale huis-aan-huis krant)
 • per nieuwsbrief / e-mail
 • via social media

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. En via Social Media mag je ons volgen, maar dat hoeft niet. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via je account kun je dit ook doorgeven.

Contactformulier, Nieuwsbrieven en Servicemails

Met het contactformulier op de website kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet je bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij tot we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrieven (AGENDA, FILM of JEUGD & FAMILIE). Hierin lees je nieuwtjes, inspiratie, tips en informatie over onze producten en diensten. Deze aanmeldingen kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via je account kun je dit ook doorgeven. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als je bij ons kaarten koopt voor een voorstelling, ontvang je van ons servicemails. Dit betekent dat je een paar dagen voor je bezoek informatie over je geboekte voorstelling ontvangt. Deze e-mails sturen wij jou vanuit dienstverlening. Als je deze mails niet wenst te ontvangen, dan kun je je op ieder moment voor deze e-mails afmelden.

Advertenties

Onze dienst vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of je deze leuk vindt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus je persoonsgegevens krijgen. Zij zorgen ervoor dat advertenties zo veel mogelijk interessante of leuke aanbiedingen bevatten. Dit is nodig om jou te kunnen leveren wat je hebt gekocht.

In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Cookies

Onze dienst gebruikt geen cookies.

Google Analytics

Wij gebruiken geen Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Na 7 jaar inactiviteit worden je gegevens automatisch omgezet zodat ze niet meer herleidbaar zijn naar jou als persoon.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen,
 • inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van je hebben,
 • het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van je persoonsgegevens,
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens,
 • intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van je persoonsgegevens,
 • je gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen zodat ze niet meer herleidbaar zijn tot jou als persoon,
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van je persoonsgegevens zoals: het gebruiken van je aankoopgegevens en voorkeuren om je specifieke voorstellingsinformatie te kunnen sturen.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Camera bewaking:

In ons pand is er, voor jou en onze veiligheid camerabewaking aanwezig. De camera beelden worden na zeven dagen automatisch gewist. De beelden worden alleen bekeken bij calamiteiten door de daarvoor bevoegde personen.

 Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Evertshuis, Julianastraat 4, 2411 CV, Bodegraven, 0172-618484

info@evertshuis.nl