Vrijwilligers

netteke

Het Evertshuis kan niet bestaan zonder de inzet, het enthousiasme en de creatieve ideeën van vrijwilligers. Diverse vrijwilligersgroepen organiseren afzonderlijke delen van het culturele programma. Anderen werken letterlijk achter de schermen en een derde groep zet zich in voor specifieke projecten, zoals Bravo! Al deze vrijwilligers zorgen ervoor dat Bodegraven-Reeuwijk een levendig centrum kent dat hart heeft voor kunst, cultuur en sociaal-culturele activiteiten. 

Onderstaande vrijwilligersgroepen organiseren regelmatig activiteiten:

 • Expositiecommissie: Gedurende het jaar wisselen diverse exposities elkaar af in het pand van het Evertshuis. De leden van de commissie kiezen de kunstenaars, verzorgen de tentoonstelling en de feestelijke openingen daarvan.
 • Kunstbus: De werkgroep Kunstbus Evertshuis verzorgt verschillende culturele excursies, waarbij een museum of expositie in Nederland wordt bezocht. De leden van de werkgroep maken een keuze uit het grote aanbod van musea en exposities en begeleiden de reis.
 • Kunstcafé: Elke eerste vrijdag van de maand worden ’s avonds kleinschalige evenementen georganiseerd, zoals lezingen, workshops en meer. De leden van de werkgroep stellen zelf het programma op en zijn op de avonden aanwezig.
 • Popkoor Fabulous!: Sinds januari 2013 bestaat het zes jaar daarvoor opgerichte Popkoor als een werkgroep binnen het Evertshuis. Vier vrijwilligers zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. 
 • Filmcommissie: Twee maal per maand wordt er een film voor volwassenen gedraaid en één maal per maand een film voor de jeugd. Maandelijks wordt door de vrijwilligers bepaald welke films worden gedraaid.

Ook de hier onderstaande functies worden voor een groot deel door vrijwilliger uitgevoerd:

 • Gastheer/-vrouw tijdens theater- en filmvoorstellingen: Bedienen theaterkassa, kaartcontrole en vraagbaak. De gastheer-/vrouw zorgt dat de voorstelling op rolletjes verloopt.
 • Theaterreizen en Opera op het Witte Doek: Uitkiezen en organiseren van reizen en vertoningen van live opgenomen opera’s.
 • Film: Organiseren van de filmavonden en -middagen, inclusief promotie-activiteiten.
 • Techniek: Bedienen licht en geluid in de theaterzaal.
 • ’Roadie’: Opbouwen en opruimen voor en na de voorstellingen.
 • Klusjesman: Licht onderhoud van het pand, zoals kleine reparaties en schilderwerk.
 • Medewerker Organisatie Bravo! en Bravo!+Plus: administratieve werkzaamheden, zoals correspondentie met deelnemers en aanbieders.
 • Medewerker Organisatie evenementen zoals LadiesNight, Kerstmarkt en dergelijke: Administratieve werkzaamheden .
 • Bestuur: Last but not least, ook het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers.

Als vrijwilliger werkt u in een omgeving waar u veel sociale contacten opdoet en onderhoudt. De inspraak in de werkzaamheden is per functie afhankelijk, vaak is een commissie of werkgroep volledig verantwoordelijk voor de betreffende activiteit. Voor operationele zaken kunt u terugvallen op de professionals van het Evertshuis. Alle vrijwilligers samen zorgen ervoor dat een centrum als Evertshuis in onze gemeente kan blijven functioneren. En daar zijn we trots op, het Evertshuis functioneert op een prettig hoog niveau juist door alle vrijwillige inzet.

 

Platform Vrijwilligers

De vrijwilligers zijn verenigd in een Platform Vrijwilligers. Dit platform is in 2015 opgericht om de belangen van de individuele vrijwilligers te behartigen. Daarnaast is het doel van het platform om samenwerking tussen de vrijwilligersgroepen onderling te stimuleren. 

 

Vacatures

Heeft u ook zin om mee te doen? Zorgt u er samen met ons voor dat het Evertshuis het centrum blijft van kunst en cultuur in Bodegraven-Reeuwijk? Wellicht spreekt een van onderstaande vacatures u aan. Wij zien uw bericht met plezier tegemoet: info@evertshuis.nl Even bellen kan natuurlijk ook: 0172-618484, vraag naar Esther Didden.

Fotograaf

Voor het vastleggen van de activiteiten en voorstellingen zoeken we een fotograaf op vrijwillig basis. U kunt mooie foto’s maken, beelden die de sfeer goed weergeven. Met deze foto’s kan Evertshuis haar eigen promotie professionaliseren. De foto’s worden alleen door Evertshuis gebruikt en niet doorverkocht aan derden. De functie is ideaal voor iemand die passie heeft voor fotografie en dat graag combineert met theaterbezoek. Gezien de vele activiteiten die het Evertshuis ontplooit, is het fijn om over een kleine pool van fotografen te beschikken.

Technicus

Na een korte opleiding door een theatertechnicus kunt u zelfstandig het paneel voor geluid en licht bij eenvoudige voorstellingen of presentaties bedienen. Ook kunt u zelfstandig een film vertonen. U hebt bij voorkeur een technische achtergrond en oog voor details. Secuur en aandacht voor “schoonheid” zijn belangrijk. Als vrijwilliger werkt u soms zelfstandig, soms samen met onze huistechnicus en een andere keer in teamverband met andere techniekvrijwilligers.

Klusjesman

In een prachtig pand als waar het Evertshuis in mag vertoeven, is altijd wel iets te doen. Een likje verf hier, een schroefje daar. U bent handig, ziet wat er nodig is en doet fluitend uw werk op de tijd die u schikt. De ideale Evertshuis-klusjesman vindt het heerlijk om met zijn handen te werken en levert graag net werk af.

Administratieve duizendpoot

Ten behoeve van het Bravo!-project kunnen we altijd administratieve duizendpoten gebruiken.