Vrijwilligers

netteke

Het Evertshuis kan niet bestaan zonder de inzet, het enthousiasme en de creatieve ideeën van vrijwilligers. Diverse vrijwilligersgroepen organiseren afzonderlijke delen van het culturele programma, zijn betrokken achter de schermen of zetten zich in voor voor specifieke projecten, zoals Bravo! Al deze vrijwilligers zorgen ervoor dat Bodegraven-Reeuwijk een levendig centrum kent dat hart heeft voor kunst, cultuur en sociaal-culturele activiteiten. Het Evertshuis is trots op al haar vrijwilligers!

 

Onderstaande vrijwilligersgroepen organiseren regelmatig activiteiten:

 • Expositiecommissie: Gedurende het jaar wisselen diverse exposities elkaar af in het pand van het Evertshuis. De leden van de commissie kiezen de kunstenaars, verzorgen de tentoonstelling en de feestelijke openingen daarvan.
 • Kunstbus: De werkgroep Kunstbus Evertshuis verzorgt verschillende culturele excursies, waarbij een museum of expositie in Nederland wordt bezocht. De leden van de werkgroep maken een keuze uit het grote aanbod van musea en exposities en begeleiden de reis.
 • Kunstcafé: Elke eerste vrijdag van de maand worden ’s avonds kleinschalige evenementen georganiseerd, zoals lezingen, workshops en meer. De leden van de werkgroep stellen zelf het programma op en zijn op de avonden aanwezig. 
 • Filmcommissie: Twee maal per maand wordt er een film voor volwassenen gedraaid en één maal per maand een film voor de jeugd. Maandelijks wordt door de vrijwilligers bepaald welke films worden gedraaid.

Diverse functies worden gedeeltelijk door vrijwilliger uitgevoerd:

 • Gastheer/-vrouw tijdens theater- en filmvoorstellingen: Bedienen theaterkassa, kaartcontrole en vraagbaak. 
 • Theaterreizen en Opera op het Witte Doek: Uitkiezen en organiseren van reizen en vertoningen van live opgenomen opera’s.
 • Film: Organiseren van de filmavonden en -middagen, inclusief promotie-activiteiten.
 • Techniek: Ondersteuning bij licht en geluid in de theaterzaal.
 • Productie: Opbouwen en opruimen voor en na de voorstellingen.
 • Beheer: Licht onderhoud van het pand, zoals kleine reparaties en schilderwerk.
 • Publiciteit: Ondersteuning websitebeheer
 • Bestuur: Last but not least, ook het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers.

Platform Vrijwilligers

De vrijwilligers zijn verenigd in een Platform Vrijwilligers. Dit platform is in 2015 opgericht om de belangen van de individuele vrijwilligers te behartigen. Daarnaast is het doel van het platform om samenwerking tussen de vrijwilligersgroepen onderling te stimuleren.