Dame Democratie

Dame Democratie

Ze had lange grijze haren
Die glansden en zwierden
Als het ware alsof ze er nog
Toe deden en ze vermeed het
Om recht in de ogen te kijken
Van degenen die aan haar haren trokken Slechts licht bewoog ze haar
Hoofd mee met de hardste trekker en Veranderde de wijzers van de tijd
De trekker wilde terug naar toen
Ze nog onschuldige blonde haren had
Die pas gewassen en onvolgroeid
Zich een weg naar het grijs hadden gebaand Soms had ze met de trekkers gebloed Maar ook kracht kende het grijs worden Maar al te goed

 

Dorpsdichter Annelie Cluistra