Vrijwilligers

Het Evertshuis is blij met de inzet, het enthousiasme en de creatieve ideeën van vrijwilligers. Elk seizoen organiseren diverse vrijwilligersgroepen afzonderlijke delen van het culturele programma. Ze zijn betrokken achter de schermen of zetten zich in voor specifieke projecten, zoals BRAVO!, KUNSTBUS, FILMS en STOPERABUS. Deze vrijwilligers zorgen samen met een klein team professionals ervoor dat Bodegraven-Reeuwijk een levendig cultureel dorpshuis kent dat hart heeft voor kunst, cultuur en sociaal-culturele activiteiten. Het Evertshuis is trots op al haar vrijwilligers!

Onderstaande vrijwilligersgroepen organiseren regelmatig activiteiten:

 • KUNSTBUS: De werkgroep Kunstbus Evertshuis verzorgt verschillende culturele excursies. De leden maken een keuze uit het grote aanbod van musea en exposities en begeleiden de reis.
 • FILMCOMMISSIE: 1 of 2 keer per maand wordt er een film voor volwassenen gedraaid en tijdens schoolvakanties een film voor de jeugd. Maandelijks wordt door de vrijwilligers overlegd en bepaald welke films dit zijn.
 • BRAVO!: De vrijwilligers van BRAVO! organiseren culturele, sportieve en sociale activiteiten voor basisschoolkinderen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In het najaar en voorjaar verschijnt een programmaboekje met alle aanbieders, verspreid via scholen en op de website van het Evertshuis.
 • STOPERABUS: Jaarlijks worden 1 of 2 operareizen georganiseerd, o.a. naar de Stopera in Amsterdam.

Diverse functies vrijwilligers:

 • Gastheer/-vrouw tijdens theater- en filmvoorstellingen: bedienen theaterkassa, kaartcontrole en vraagbaak.
 • Film: Organiseren van de filmavonden en -middagen.
 • Techniek: Ondersteuning bij licht en geluid in de theaterzaal.
 • Productie: Opbouwen en opruimen voor en na de voorstellingen.
 • Beheer: Licht onderhoud van het pand, zoals kleine reparaties en schilderwerk.
 • Stoperabusreis: Uitkiezen en organiseren van een operareis.
 • Bestuur: Last but not least, ook het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers.