De favoriet van… Esther Didden

defavorietvan_esther_didden

Esther Didden vervult vanaf 1 september de functie van Coördinator Culturele Projecten bij het Evertshuis. Dit doet zij drie dagen per week. Naast het werk studeert ze. Ze heeft haar diploma van de kunstacademie al heel wat jaren op zak. En ook de nieuwe studie is bijna afgerond. Haar favoriete voorstelling? Wat denk je?

Esther: „De voorstelling waar ik absoluut naar toe ga is de Science Battle. Misschien komt het doordat ik zelf, in deeltijd, filosofie studeer aan de Erasmus Universiteit. Ik heb een enorme fascinatie voor het toegankelijk maken van wetenschap. Het is echt een vak apart! Ik denk altijd: als je iets echt heel goed begrijpt, dan kan je het eenvoudig uitleggen. Dan heb je geen moeilijke woorden nodig. Dat verwacht ik dus ook van de vier promovendi die met elkaar een strijd aangaan over wie zijn of haar werk het best presenteert. En geloof maar dat deze jonge wetenschappers alles uit de kast halen, dat is in voorgaande edities van de battle wel bewezen. Ik ben reuze benieuwd. Allereerst naar welke niet-gestelde vragen er beantwoord gaan worden. Wetenschap is zó enorm breed! Als tweede ben ik benieuwd naar hóe de studenten ons weten mee te nemen in hun betoog. Hoe maken zij hun kennis toegankelijk voor iedereen, of eigenlijk: voor mij?”

SCIENCE BATTLE, VRIJDAG 10 FEBRUARI 20.30 UUR

www.evertshuis.nl/sciencebattle-alle-antwoorden-op-niet-gestelde-vragen