Samen Doen

Samen Doen

 

Er stond laatst, voor heel ons land  – en ook daarbuiten –

een zeer Belangrijke Conclusie in de krant.

Een econome zei namelijk daarin:

“Onderzoek heeft ons doen besluiten,

en dat is best een ding,

baanbrekend en inmiddels officieel,

dat de ganse wereld  en ook ons hele leven

draait op heel heel heel veel

kleine daden.

En dat is een  vaststaand gegeven”.

 

Je kan dus wel raden

dat het voor ons aller bestaan

vrij doorslaggevend is dat die  daden dan ook door ons allen worden gedaan.

We noemen het wel zorgzaamheid.

 

De dorpsdichter werd geïnspireerd door genoemd artikel in landelijke pers en de prijs voor de vrijwilligers.